Προηγούμενο Συνέδριο 2014

Το πρόγραμμα του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας Φοιτητών ΕΛΨΕ, 2014