Συμμετοχή με ανακοίνωση

Είδος προτεινόμενης έρευνας για ανακοίνωση:

Οι έρευνες που υποβάλλονται για ανακοίνωση πρέπει να εντάσσονται θεματικά στην ψυχολογική επιστήμη και να αποτελούν εμπειρικές αναλύσεις ψυχολογικών φαινομένων, δηλαδή να μην περιορίζονται στην βιβλιογραφική επισκόπηση. Πρέπει να στηρίζονται σε εμπεριστατωμένη θεωρία και να συζητούν τα αποτελέσματά τους κυρίως βάσει αυτής.

Τόπος, τρόπος, χρόνος και μορφολογία της ανακοίνωσης:

Το συνέδριο διεξάγεται στο Αμφιθέατρο Σάκη Καραγεώργη ΙΙ, στο Νέο Κτήριο του Παντείου Πανεπιστημίου, Συγγρού 136, Αθήνα, από το απόγευμα της Παρασκευής 16/12 έως και το βράδυ της Κυριακής.  Το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στον ισότοπο του συνεδρίου την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου 2016.

Οι ανακοινώσεις του συνεδρίου είναι προφορικές και δεν πρέπει να διαρκούν περισσότερο από 10΄.

Οι ανακοινώσεις είναι σκόπιμο να διαρθρώνονται σε εισαγωγή, μέθοδο, αποτελέσματα και συζήτηση ή/και συμπεράσματα και να υποστηρίζονται από προβολή παρουσίασης.

Στην αίθουσα διεξαγωγής του συνεδρίου θα υπάρχουν στη διάθεση των συγγραφέων προβολικά μέσα.

Μαζί με την ειδοποίηση αποδοχής της εργασίας, την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, θα αποσταλούν οδηγίες σχετικά με την παρουσίαση οι οποίες θα αναρτηθούν και στον παρόντα ιστότοπο του συνεδρίου συνοδευόμενα από παραδείγματα παρουσιάσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής με ανακοίνωση:

Οι συγγραφείς των προφορικών ανακοινώσεων πρέπει να είναι πρόσφατοι πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι, δηλαδή να έχουν πάρει το πτυχίο τους εντός του 2015 ή να αναμένεται να το πάρουν ή να το έχουν πάρει το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Επίσης για να πραγματοποιήσουν την ανακοίνωση πρέπει να εγγραφούν στο συνέδριο συμπληρώνοντας το «Έντυπο εγγραφής με ανακοίνωση», να φροντίσουν για την αποστολή του μέσω του επόπτη τους στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίουαπό την 1 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι και την 10 Οκτωβρίου 2016 μέσω του/της επόπτη/εποπττιας τους. Επίσης πρέπει να καταβάλουν το κόστος εγγραφής επί τόπου.

Το «Έντυπο εγγραφής με ανακοίνωση» και ο τρόπος αποστολής του στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου:

Το «Έντυπο εγγραφής με ανακοίνωση», μπορείτε να το κατεβάσετε από τον παρόντα ιστότοπο πατώντας τις λέξεις που ακολουθούν:

Έντυπο εγγραφής με ανακοίνωση

Στο έντυπο συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα και το ονοματεπώνυμο του/της επόπτη/τριας, ο τίτλος και η περίληψη (μέχρι 200 λέξεις) της εργασίας.

Η περίληψη πρέπει να διαρθρώνεται ως εξής: Εισαγωγή, Μέθοδος, Αποτελέσματα και Συζήτηση.

Το « Έντυπο εγγραφής με ανακοίνωση» πρέπει πρώτα να σταλεί ηλεκτρονικά από τον/την συγγραφέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του/της επόπτη/τριας της πτυχιακής εργασίας.

Κατόπιν ο επόπτης/τρια, εφόσον συμφωνεί με την υποβολή της ανακοίνωσης, πρέπει να σημειώσει στο «Έντυπο εγγραφής με ανακοίνωση» την έγκρισή του/της και να το αποστείλει από την ηλεκτρονική του/της διεύθυνση στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, μεταξύ 1/9/2016 και και 10/10/2016, στη διεύθυνση

psystudent@panteion.gr

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, εφόσον εγκρίνει την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας στο συνέδριο θα στείλει σε εύλογο χρόνο και όχι αργότερα από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου ειδοποίηση στον/στην συγγραφέα και τον επόπτη/τρια για την ώρα και ημερομηνία της παρουσίασης μαζί με οδηγίες για τον τρόπο παρουσίασης.

Σημειώνεται ότι Η Οργανωτική Επιτροπή στέλνει απάντηση αποδοχής ή μη σε όλους του συγγραφείς σχετικά με την εργασία τους.

Κόστος εγγραφής και τρόπος πληρωμής:

  • Το κόστος εγγραφής για όσους έχουν προφορική ανακοίνωση στο συνέδριο είναι 10 ευρώ.
  • Τρόπος πληρωμής: επί τόπου, έξω από το Αμφιθέατρο Σάκη Καράγεωργα ΙΙ, την Παρασκευή 16/12/2016 μεταξύ 16:00 – 19:00 ή το Σάββατο 17/12/2016, 9:00 – 12:00

 «Βεβαίωση ανακοίνωσης»:

Με την ολοκλήρωση του συνεδρίου οι συμμετέχοντες/ουσες με ανακοίνωση θα λάβουν «Βεβαίωση» ανακοίνωσης στο συνέδριο υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ψυχολογίας τους Παντείου Πανεπιστημίου και από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.

Οι Βεβαιώσεις θα παραδίδονται στους εγγεγραμμένους συνέδρους μετά τις 13:00 και μέχρι τη λήξη του Συνεδρίου την Κυριακή 18/12/2016.

Το e-mail της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου:

psystudent@panteion.gr

Στη διεύθυνση αυτή αποστέλλεται το «Έντυπο εγγραφής με ανακοίνωση» από τους επόπτες.  Από την ίδια διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, τη συμμετοχή, τη διαδικασία της παρουσίασης των πτυχιακών εργασιών, τις βεβαιώσεις κ.α.