Το συνέδριο και οδηγίες συμμετοχής

Το συνέδριο αποτελεί θεσμό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας,  ο οποίος καθιερώθηκε το 2008, για να δώσει τη μοναδική ευκαιρία σε πρόσφατους πτυχιούχους καθώς και σε τελειόφοιτους φοιτητές που έχουν εκπονήσει την πτυχιακή τους εργασία στην Ψυχολογία, να μοιραστούν με τους συμφοιτητές τους, την εμπειρία και τις γνώσεις που αποκόμισαν, παρουσιάζοντας, σε συνεργασία με τον/την επόπτη/τρια της έρευνας τους τη δουλειά τους, από ένα φιλικό δημόσιο βήμα. Συγκεκριμένα, οι στόχοι των συνεδρίων «ψυχολογικής έρευνας φοιτητών» είναι:

  • η δημόσια επιβράβευση του πιο προσωπικού, του πιο απαιτητικού και πιο ολοκληρωμένου επιτεύγματος των φοιτητών ψυχολογίας, της πτυχιακής του εργασίας
  • η ανάδειξη της σημασίας της ερευνητικής πτυχιακής εργασίας για τον συστηματικό τρόπο σκέψης των εκπαιδευόμενων ψυχολόγων
  • η δημόσια ανάδειξη της ουσιαστικής ερευνητικής εργασίας που γίνεται στα Τμήματα Ψυχολογίας με παραγωγούς νέας γνώσης για την ελληνική «ψυχολογική πραγματικότητα», τους φοιτητές μας
  • η προαγωγή της άμιλλας και η συνεχής βελτίωση των μέτρων σύγκρισης και των προτύπων εκπόνησης πτυχιακών εργασιών μέσα από τη δημοσιοποίηση τους στη φοιτητική και ευρύτερη κοινότητα
  • η συμμετοχή των φοιτητών μας, είτε ως ακροατών είτε ως εισηγητών σε μία μαθησιακή εμπειρία που απαιτεί την ακριβή, αποτελεσματική και ορθολογική επικοινωνία της επιστημονικής ψυχολογικής σκέψης με το εκπαιδευμένο αλλά και το ευρύ κοινό, μέσα από τους κανόνες μίας συνεδριακής παρουσίασης.  Το ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον των συμφοιτητών, των φίλων και των δασκάλων τους στο συνέδριο αποτελεί πρόκριμα για την ενίσχυση και ανάπτυξή της ικανότητάς τους να παρεμβαίνουν δημόσια με «εκπαιδευμένο» λόγο σε ζητήματα ψυχολογίας.
  • η απόκτηση εμπειρίας – τόσο από τους παρουσιάζοντες όσο και από το ακροατήριο – στον τρόπο παρουσίασης μιας επιστημονικής εργασίας
  • η απόκτηση ενός τυπικού και ουσιαστικού προσόντος που μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω σταδιοδρομία των φοιτητών μας

Μετά την οργάνωση του πρώτου συνεδρίου το 2008, του τέταρτου το 2014 και του φετινού, θα μπορούσε να πει κανείς ότι Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου είναι ο κατ’ εξοχήν φιλόξενος χώρος για το Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας των φοιτητών μας. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, η οποία εκτελεί και χρέη επιστημονικής επιτροπής, ορίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και αποτελείται από τους:

  • Φώτιο Αναγνωστόπουλο, Καθηγητή
  • Παναγιώτη Κορδούτη, Καθηγητή
  • Ρόμπερτ Μέλλον, Καθηγητή

Ιστότοπος του συνεδρίου και επικοινωνία

http://www.kordoutis.gr/psyconf

Στον παρόντα ιστότοπο υπάρχουν, και θα αναρτώνται περιοδικά μέχρι και την διεξαγωγή του, πληροφορίες για το συνέδριο.  Εδώ θα βρείτε τα έντυπα εγγραφής για ανακοίνωση και παρακολούθηση, οδηγίες για την κατασκευή της παρουσίασης της προφορικής εργασίας κ.α.

Για ειδικότερα ερωτήματα που αφορούν το συνέδριο μπορείτε να απευθύνεστε στην Οργανωτική Επιτροπή, στο e-mail:

psystudent@panteion.gr

Από την διεύθυνση αυτή μπορείτε να ζητάτε πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, τη συμμετοχή, τις ανακοινώσεις, το πρόγραμμα παρακολούθησης, τις βεβαιώσεις  κ.α.

Συμμετοχή στο συνέδριο με ανακοίνωση και απλή παρακολούθηση

Στο συνέδριο μπορούν να συμμετάσχουν με ανακοίνωση, δηλαδή με παρουσίαση της πτυχιακής τους εργασίας τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι Τμημάτων Ψυχολογίας αλλά μπορούν απλά να παρακολουθήσουν φοιτητές, όσοι γενικότερα ενδιαφέρονται για την Ψυχολογία ή θέλουν να επικροτήσουν τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλει ένας/μια φοιτητής/τρια Ψυχολογίας κατά τις σπουδές του/της, εκπονώντας την πτυχιακή του/της εργασία.