ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: οδηγίες και παραδείγματα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

  • Πρέπει να έχετε αποστείλει την ανακοίνωσή σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Οργανωτική Επιτροπή στο psystudent@panteion.gr μέχρι και τις 11 Δεκεμβρίου.  Εάν δεν το κάνετε για κάποιο λόγο, είναι απαραίτητο να την προσκομίσετε σε φλασάκι USB δύο ώρες πριν ή, για τις πρώτες πρωινές, συνεδρίες μία ώρα πριν από την παρουσίασή σας, στο χώρο υποδοχής μπροστά από το αμφιθέατρο Σάκη Καράγεωργα ΙΙ όπου θα υπάρχουν εθελοντές για να σας βοηθήσουν.
  • Αποδεκτό format για την παρουσίασή σας είναι μόνο το MS powerpoint, ppt και pptx.
  • Οι ανακοινώσεις σας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 12’. Ο αυστηρός περιορισμός στο δωδεκάλεπτο διασφαλίζει ότι θα υπάρχει επαρκής χρόνος ώστε σε κάθε συνεδρία να μπορούν να γίνουν ερωτήσεις για κάθε μία ανακοίνωση.

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Αποδεκτό format για την παρουσίασή σας είναι μόνο το MS powerpoint, ppt και pptx.

Οι ανακοινώσεις σας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 12’.  Ο αυστηρός περιορισμός στο δωδεκάλεπτο διασφαλίζει ότι θα υπάρχει επαρκής χρόνος ώστε σε κάθε συνεδρία να μπορούν να γίνουν ερωτήσεις για κάθε μία ανακοίνωση.

Ως προς τη δομή και την εμφάνιση των παρουσιάσεων θα πρέπει είτε να ζητήσετε τη βοήθεια των εποπτών σας ή/και να τηρήσετε, σε γενικές γραμμές τα διεθνή πρότυπα για επιστημονικές παρουσιάσεις.  Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε παρουσίαση πρέπει να αντανακλάται η δομή ενός επιστημονικού άρθρου κατά το APA Style, δηλαδή, να υπάρχει κάποιας μορφής Εισαγωγή (που να καταλήγει σε υποθέσεις ή εμπειρικές προσδοκίες/ερωτήματα) – Μέθοδο (που να περιλαμβάνει συμμετέχοντες, εργαλεία/μετρήσεις/χειρισμούς, διαδικασία) – Αποτελέσματα (με τη χρήση πινάκων και γραφημάτων εάν είναι απαραίτητο) και Συζήτηση/Συμπεράσματα.  Προαιρετικά, μπορεί κανείς να συμπεριλάβει μία διαφάνεια με βασική βιβλιογραφία (τις τρεις – τέσσερις βασικές παραπομπές) που φυσικά απλώς τις δείχνει στο τέλος ενώ εκφράζει τις ευχαριστίες του στο κοινό.

Φυσικά στην κατασκευή της παραπάνω δομής, ο ερευνητής πρέπει να πάρει σημαντικές αποφάσεις για το τι είναι σημαντικό να συμπεριλάβει (σε κάθε μέρος της δομής), τι ουσιώδες και ταυτόχρονα εύληπτο για το κοινό του. Επίσης, πρέπει να βρει τρόπους να καταστήσει ό,τι σημαντικό έχει να πει, εύληπτο, στο λίγο χρόνο που διαθέτει.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με το περιεχόμενο της έρευνας (π.χ. μελέτη περίπτωσης, ποιοτικού χαρακτήρα δεδομένα, ανάλυση λόγου κλπ.), η παραπάνω δομή μπορεί να τροποποιείται.

Οι διαφάνειες που αποτελούν την παρουσίασή σας πρέπει να είναι αφαιρετικές, λιτές και ελλειπτικές! Με άλλα λόγια ΔΕΝ πρέπει να είναι φορτωμένες με κείμενο αλλά με λίγες γραμμές, όχι περισσότερες από 8-12. Θα πρέπει να είναι ευανάγνωστες από απόσταση, να μην χρησιμοποιούνται υπερβολικά χρωματισμοί (όχι πάνω από τρεις αποχρώσεις) ή διακοσμητικά μοτίβα και οι αντιθέσεις φόντου γραμμάτων να μην δυσκολεύουν την ανάγνωση.

Φροντίστε να προβάρετε την παρουσίασή σας ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε το χρονικό όριο των 12 λεπτών. Υπολογίστε πόσο χρόνο ομιλίας θα δαπανήσετε σε κάθε διαφάνεια και τι ακριβώς θα πείτε.

Κατά την παρουσίασή σας, ο προφορικός σας λόγος θα πρέπει να στηρίζεται στην ελλειπτικά γραμμένη διαφάνεια συμπληρώνοντας και επεκτείνοντας, σε άλλες περιπτώσεις πάλι μπορεί απλώς να αναφέρεται σε αυτήν. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί αντίστροφα: οι διαφάνειες θα πρέπει να στηρίζουν και συμπληρώνουν οπτικά τον προφορικό σας λόγο.

Δεν είναι ευχάριστο για το κοινό απλώς να του διαβάζετε τις διαφάνειές σας ως εάν επρόκειτο για κείμενο.  Αντίθετα, θα πρέπει να απευθύνεστε στο κοινό σας ζωηρά «κάνοντας διάλογο» με τις διαφάνειες π.χ. στρεφόμενοι προς αυτές για να δείξετε, να επισημάνετε, να εξηγήσετε, να αναπτύξετε κλπ.  Στο προφορικό σας λόγο μπορείτε να είστε πιο απλοί, γλαφυροί, άμεσοι και οικείοι απ’ ότι στο λιτό, περιορισμένο και κάπως «ξηρό» κείμενο της διαφάνειας.

Δείτε ορισμένες παρουσιάσεις – λόγω των ερευνητικών ενδιαφερόντων του δημιουργού του ιστότοπου από την ίδια ερευνητική περιοχή –  μερικές παλαιότερες, συναδέλφων μελών ΔΕΠ αλλά και συμφοιτητών σας από παλαιότερα φοιτητικά συνέδρια. Χρησιμοποποιήστε τις περισσότερο σαν πηγή έμπνευσης για τον τρόπο και το ύφος ώστε να κινηθείτε με βάση τις αρχές που υπαγορεύουν. Κάποιες είναι αγγλόφωνες αλλά αυτό δεν θα σας δυσκολέψει …. Σημειώστε ότι σχεδόν όλες είναι φτιαγμένες για χρόνο ίσο με 15′ λεπτά, ενώ εσείς πρέπει να κατασκευάσετε παρουσιάσεις 12 λεπτών

Παρουσίαση 1, Μύθοι του γάμου

Παρουσίαση 2: Δεσμός και προφύλαξη

Παρουσίαση 3: Συστατικά του έρωτα, μακροημέρευση και ικανοποίηση στις σχέσεις

Παρουσίαση 4: Ισοτιμία και απιστία

Παρουσίαση 5: Δημοφιλείς τύποι έρωτα μεταξύ φοιτητών

Παρουσίαση 6: Τύποι έρωτα και ποιότητα σχέσεων