5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας Φοιτητών της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας

16 – 18 Δεκεμβρίου 2016

Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία σας προσκαλούν στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας Φοιτητών της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, που πραγματοποιείται Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016, στο Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ και στο Αμφιθέατρο 2, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Με την εκδήλωση αυτή διδάσκοντες, διδασκόμενοι και ευρύτερο κοινό θέλουμε να αναγνωρίσουμε τη δημιουργική προσπάθεια που κατέβαλαν και καταβάλλουν οι φοιτητές μας, με την πτυχιακή τους εργασία, το πιο προσωπικό και πιο ώριμο επίτευγμα των σπουδών τους.

Καλούμε λοιπόν τους πρόσφατα απόφοιτους και τελειόφοιτους φοιτητές των Τμημάτων Ψυχολογίας αλλά και άλλων Τμημάτων στα οποία αντικείμενα ψυχολογικής διερεύνησης τίθενται στο επίκεντρο της φοιτητικής έρευνας, να πραγματοποιήσουν σύντομες επιστημονικές ανακοινώσεις με τα ευρήματα των πτυχιακών εργασιών τους.  Ταυτόχρονα, καλούμε όλους εσάς, συμφοιτητές όλων των ετών, διδάσκοντες και φίλους να παρακολουθήσετε το συνέδριο για να περιβάλλουμε όσους παρουσιάζουν την πτυχιακή τους εργασία με το φιλικό κλίμα αναγνώρισης και επιβράβευσης που αξίζει η δουλειά τους.

Το συνέδριο, εκτός από δημόσιο βήμα για την ανακοίνωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων της πτυχιακής εργασίας τους, δίνει την ευκαιρία στους νέους ερευνητές μας να αποκτήσουν την εμπειρία και τις δεξιότητες της κοινοποίησης ερευνητικών ιδεών και αποτελεσμάτων σε επιστημονικό Ψυχολογικό συνέδριο και κατ’ επέκταση, σε ευρύ κοινό.  Με αυτόν τον τρόπο εμπεδώνεται η εκπαίδευσή τους στην Ψυχολογία, ενώ αποκτούν ένα απαραίτητο ουσιαστικό και τυπικό προσόν για τις μεταπτυχιακές σπουδές τους αλλά και τη γενικότερη επαγγελματική τους πορεία.

Οι φοιτητές που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, επίσης θα ωφεληθούν γιατί θα αποκομίσουν συγκεκριμένη εικόνα για τα πρότυπα και το επίπεδο της δουλειάς των πτυχιακών εργασιών που οι ίδιοι/ες σύντομα θα πραγματοποιήσουν.

Για τη συμμετοχή με ανακοίνωση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η παρότρυνση και η έγκριση του/της επόπτη/τριας της πτυχιακής εργασίας.

Η συμμετοχή με ανακοίνωση ή η παρακολούθηση του συνεδρίου επιβαρύνονται με μικρό αντίτιμο, 10 ευρώ,  για την κάλυψη βασικών οργανωτικών αναγκών.

Συμμετοχή με ανακοίνωση αλλά και παρακολούθηση θα βεβαιωθούν με έντυπη «Βεβαίωση» υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις, τον τρόπο εγγραφής και τον τρόπο συμμετοχής με ανακοίνωση βρίσκονται στον παρόντα ιστότοπο, στη σελίδα «Το συνέδριο και οηγίες συμμετοχής» ενώ για ειδικότερες απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση

psystudent@panteion.gr

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας

Παναγιώτης Κορδούτης