Ροή, απαιτήσεις και στόχοι

There are no translations available.

 

 

Το σεμινάριο είναι υποχρεωτικό, διαρκεί δύο εξάμηνα όσα ακριβώς και η πτυχιακή εργασία με την οποία άλλωστε φέρουν τον ίδιο κωδικό. Για το σεμινάριο αρκεί η δήλωση της πτυχιακής εργασίας με τη προβλεπόμενη διαδικασία (βλ. ιστοσελίδα πτυχιακής εργασίας και προδιαγραφές πτυχιακών εργασιών στον παρόντα ιστότοπο), δηλαδή υπογραφή του εντύπου έναρξης της ποτυχιακής εργασίας και δήλωση της "πτυχιακής εργασίας" στη Γραμματεία του Τμήματος και τα δύο εξάμηνα.

Στο σεμινάριο επομένως συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που εποπτεύονται από τον Π. Κορδούτη στην πτυχιακή τους εργασία. Ο διδάσκων συνήθως εντάσει τους εποπτευόμενους σε σεμιναριακές ομάδες εργασίας οργανωμένες με βάση τη θεματική συγγένεια των πτυχιακών τους εργασιών. Οι συναντήσεις γίνονται την προβλεπόμενη ώρα είτε με ομάδες φοιτητών που έχουν ομοειδή θέματα είτε εξατομικευμένα.

Last Updated (Wednesday, 01 October 2014 22:36)