Ορισμένα υλικά για το μάθημα

There are no translations available.

 

Στους φοιτητές του μαθήματος θα χρειαστούν ορισμένα υλικά, κάποια από τα οποία θα δοθούν στην τάξη (π.χ. αντίγραφο του προγραμμα SPSS με ημερομηνία λήξης μετά τις εξετάσεις του Ιουνίου).  Εδώ θα βρείτε τα υπόλοιπα, και μπορείτε να τα κατεβάσετε κάνοντας κλίκ πάνω τους (π.χ. πάνω στη λέξη "εκδοχή α"):

 

1) το εργαλείο της έρευνας που χρησιμοποιείται στο μάθημα ως υπόδειγμα.  Απαρτίζεται από επιμέρους ερωτηματολόγια και υπάρχει σε τρεις εκδοχές (σας χρειάζονται και οι τρεις): εκδοχή a, εκδοχή b, εκδοχή c

2) δύο αρχεία δεδομένων SPSS που χρησιμοποιούμε ως υπόδειγμα στο μάθημα, το "πρώτο" και το "δεύτερο".

3) το ερωτηματολόγιο του Sternberg στην πρωτότυπη εκδοχή, στην αγγλική γλώσσα

4) Πως γράφονται οι στατιστικοί τύποι και τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις οδηγίες του APA Style (στα αγγλικά)

5) Πως αναφέρονται και γράφονται οι στατιστικοί τύποι και τα αποτελέσματα από το SPSS σε άρθρο, ανακοίνωση ή πτυχιακή εργασία σύμφωνα με τις οδηγίες του APA Style (στα Ελληνικά)

6) Πως επιλέγουμε την κατάλληλη στατιστική ανάλυση, τι κάνει η κάθε μία (στα αγγλικά)

7) Ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε οι ίδιοι και να χορηγήσετε (π.χ. ένα - δύο αντίτυπα) προκειμένου μετά να ασκηθείτε στη δημιουργία μεταβλητών στο SPSS και στην εισαγωγή δεδομένων γενικά: Έρευνα για το facebook

8) Δεδομένα μικρής έρευνας για τις ερωτικές σχέσεις και τη γενική ικανοποίηση από αυτές

Last Updated (Sunday, 14 April 2019 11:18)