Θεματικές ενότητες εργασιών

There are no translations available.

Οι θεματικές ενότητες εργασιών προέρχονται από το πεδίο έρευνας της Ψυχολογίας των Διαπροσωπικών Σχέσεων. Για την περίοδο του Χειμερινού Εξαμήνου 2016 - 2017 το θέμα που θα μας απασχολήσει  είναι η κοινωνική αντίληψη της ταυτότητας του  ετεροφυλόφιλου και ομοφυλόφιλου άνδρα και ττα χαρακτηριστικά της ετερόφυλης και ομόφυλης σχέσης.

Την κοινωνική αντίληψη δεν θα εξετάσουμε μέσω "εκ των άνω" θεωριών, δηλαλή γνωστών επιστημονικών θεωριών της Κοινωνικής Ψυχολογίας που ορίζουν την ταυτότητα του ετεροφυλόφιλου ή ομοφυλόφιλου άνδρα ή τα χαρακτηριστικά των σχέσεων αλλά "εκ των κάτω", προσφεύγοντας δηλαδή στα ίδια τα άτομα, μιας κοινωνικής ομάδας (εν προκειμένω νεαρούς ετεροφυλόφιλους ενήλικες άνδρες και γυναίκες), και στις κοινές τους εμπειρίες γύρω από τα κοινωνικά αυτά αντικείμενα. Πως καταλαβαίνει ο απλολαϊκός άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, τον "γκέι άνδρα"  ή τον "στρέιτ άνδρα" σήμερα; Τι χαρακτηριστικά, εσωτερικά και εξωτερικά, εμφανησιακά και ψυχικά, ιδιότητες, σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές του προσδίδει, πως τον περιγράφει; Ποιά απο αυτά είνα περισσότερο "κεντρικά" ή πιο σημαντικά ή ακόμη και απαραίτητα ια να περιγραφεί το ένα ή το άλλο κοινωνικό αντικείμενο; Παρομοίως, πως συλλαμβάνουν, με βάση τη καθημερινή τους εμπειρία και τα προηγούμενα βιώματά τους, τη γκέι ή στρέιτ ανεπίσημη ερωτική σχέση; Τι πρέπει να "περιέχει" περισσότερο ή απολύτως για να είναι "σχέση";

Η παραπάνω προσέγγιση είναι γνωστή ως "προτυπική προσέγγιση" (prototype approach"), την έχει εισηγηθεί η B. Fehr και χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να προσδιορίσουμε γνωστικά κοινωνικά νατικείμενα που παρουσιάζουν ρευστότητα και ασάφεια όντως ευάλωτα στο χρόνο, στον τόπο  και στην κοινωνική ομάδα που ανακύπτουν.  Παραδείγματα ερευνημένων με την προσέγγιση   εννοιών είναι η αγάπη, η συντροφικότητα και η ανία στην ερωτική σχέση.

Η έννοια του προτύπου, βεβαίως, είνα πολύ συγκεκριμένη, προέρχεται από την Γνωστική Ψυχολογία και μάλιστα από την εργασία της E. Rosch για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών που στοιχειοθετούν στο νου μας τις έννοιες των φυσικών αντικειμένων (π.χ. κάθισμα ή πτηνό).

Ο τίτλος λοιπόν του θέματός μας είναι:

"Προτυπική προσέγγιση στην ταυτότητα του ομοφυλόφιλου και ετεροφυλόφιλου άνδρα και της ομοφυλόφιλης και ετεροφυλόφιλης ανεπίσημης ερωτικής σχέσης, σήμερα"

Ο λόγος που το ζήτημα της ταυτότητας συναρθρώνεται με τη σχέση είναι γιατί η βασιζόμενη και στο σεξουαλικό προσανατολισμό ταυτότητα φύλου, συνδέεται με το σχετίζεσθαι, τη συνομιλία δηλαδή μεταξύ των ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, ή ανδρών και ανδρών ή γυναικών και γυναικών μέσα στην ερωτική σχέση.  Η έρευνα δεν θα ασχοληθεί με σχέσεις μεταξύ γυναικών.

 

 

Last Updated (Thursday, 06 October 2016 23:37)