Ενδεικτική βιβλιογραφία προδιαγραφών εργασιών

There are no translations available.

Τα επιστημονικά άρθρα και οι εργασίες στην Ψυχολογία,, όπως άλλωστε και στις άλλες επιστήμες στηρίζονται σε προδιαγεγραμμένες και κοινώς αποδεκτές μεθοδολογίες αλλά και γράφονται με συγγεκριμμένο ύφος και με βάση κοινώς αποδεκτές προδιαγραφές. Αυτό συμβάινει για να είναι ευχερέστερη η επικοινωνία των μελών της επιστημονικής κοινότητας που μελετά τις εργασίες ώστε ο καθένας να μπορεί να αναπαραγάγει μία έρευνα τηρώντας τη μέθοδό της προκειμένου να ελέγξει τα αποτελέσματά της αλλά και για να γνωρίζει πως γράφεται τι, που να το αναζητήσει σε ένα άρθρο και πως να το εκλάβει-κατανοήσει. Ουσιαστικά είνα μία κοινή γλώσσα που διευκολύνει και απαλλάσσει από τις ιδιοσυγρασιακές ιδιαιτερότητες της κοινής γραφής επιτρέποντας στους αναγνω΄στες να συγκεκρωθούν περισσότερο στην ουσία και σημασία των λεγομένων και όχι στον τρόπο που λέγονται.

Για το λόγο αυτό έχουν σημασία οι μέθοδοι αλλά και το ύφος γραφής μιας εργασίας στην Ψυχολογία. Παρακάτω σας δίνω ενδεικτικά βιβλιογραφία για τις μεθόδους και το ύφος γραφής.

Υπόδειξη: Oρισμένα από τα παρακάτω κείμενα υπάρχουν στη βιβλιοθήκη, καποια έχουν διανεμηθεί παλαιότερα στα πλασία άλλων μαθημάτων σας για άλλα μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες από τον διδάσκοντα αφού τα αναζητήσετε με άλλους τρόπους. Προσπαθήστε επίσης να αναζητήσετε παρόμοιου περιεχομένου βιβλία στη βιβλιοθήκη στην οποία υπάρχουν τόσο βιβλία μεθοδολογίας έρευνας όσο και συγγραφής άρθρων με βάση το ύφος γραφής APA (APA Style). Επίσης σχετικές πηγές υπάρχουν και στο διαδίκτυο.

Κατά περίπτωση είναι δυνατόν ορισμένα από τα παρακάτω κείμενα να «κατεβαίνουν» στον υπολογιστή σας.

Cozby, P. (1989). Writing research reports (pp. 198-242). Από το βιβλίο Methods in Behavioral Research. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company.

Gelfand, H. & Walker, Ch. (2007, 5th ed). Mastering APA style: student’s workbook and training guide. Washington D.C: APA.

Manstead, A. S. R. (2007) H μεθοδολογία στην Κοινωνική Ψυχολογία: εργαλεία ελέγχου των θεωριών. Στο Μ. Hewstone & W. Stroebe, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Αθήνα, Εκδ. Παπαζήση.

Μαντόγλου, Α. (2015). Μέσα ελέγχου θεωρητικών υποθέσεων στην Ψυχολογία. Ππαρουσίαση σε pdf. Αυτοέκδοση.

Nicol, A, A., M. and Pexman, P. M. (1999). Presenting your findings. A Practical Guide for Creating Tables. Washington, DC.: APA. (Αποσπάσματα μπορεί να διαθέσει ο διδάσκων στο μάθημα ή στις ώρες γραφείου εφόσον σας χρειαστεί για να φτιάξετε πίνακες)

Nicol, A, A., M. and Pexman, P. M. (1999). Presenting your findings. A Practical Guide for Creating Figures, Postrers and Presentations. Washington, DC.: APA. (Αποσπάσματα μπορεί να διαθέσει ο διδάσκων στο μάθημα ή στις ώρες γραφείου εφόσον σας χρειαστεί για να φτιάξετε γραφήματα ή πόστερ-ανακοινώσεις για ανάρτηση)

Schultz, W. & Oskamp, S. (2000). Applying Social Psychology: Typical Features, Roles and Problems. Στο W. Schultz and S. Oskamp, Social Psychology, An Applied Perspective, p. 3-17. New Jersey: Prentice Hall.

Κανάκη, Χρ. (2015). Οδηγός βιβλιογραφικής έρευνας και συγγραφής εργασιών για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας. Αυτοέκδοση.

Κατερέλος, Ι. Δ. (2001). Η συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο. Στο Στ. Παπαστάμου (Επιμ.). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία, Τόμος Α’, σελ. 433-475. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Κορδούτης, Π. & Παυλόπουλος, Β.(2006). Πεδία έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία: η ζώσα κληρονομιά του Kurt Lewin. Στο Π. Σ. Κορδούτης, Β.Γ. Παυλόπουλος, Πεδία έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία: πολιτισμός, μετανάστευση, οργανισμοί, υγεία-πρόληψη, στενές διαπροσωπικές σχέσεις, σ. 13-20. Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός.

Μαντόγλου, Α. & Προδρομίτης, Γ. (2001). Το πείραμα στην Κοινωνική Ψυχολογία. Στο Στ. Παπαστάμου (Επιμ.) Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία, Τόμος Α’, σελ. 495 – 537. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Παυλόπουλος, Β., Κορδούτης, Π. (2006). Από την κοινωνιοψυχολογική έρευνα στη συγγραφή: Κατάλογος 15+1 σημείων. Στο Π. Σ. Κορδούτης, Β.Γ. Παυλόπουλος, Πεδία έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία: πολιτισμός, μετανάστευση, οργανισμοί, υγεία-πρόληψη, στενές διαπροσωπικές σχέσεις, σ. 381-394. Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός.

Παυλόπουλος, Β., Κορδούτης, Π. (2006). Πρακτικός οδηγός ανάγνωσης άρθρων στην Κοινωνική Ψυχολογία. Στο Π. Σ. Κορδούτης, Β.Γ. Παυλόπουλος, Πεδία έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία: πολιτισμός, μετανάστευση, οργανισμοί, υγεία-πρόληψη, στενές διαπροσωπικές σχέσεις, σ. 366-380. Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός.

Σακαλάκη, Μ. (2001). Η ανάλυση περιεχομένου. Στο Στ. Παπαστάμου (Επιμ.). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία, Τόμος Α’, σελ. 477-494. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Sternberg, R.J. (1996, 3rd ed.). The psychologist’s companion A guide to scientific writing for students and researchers. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Θυμηθείτε να μη δανείζεστε βιβλία από τη Βιβλιοθήκη μας
για περισσότερες από τρεις μέρες για να διευκολύνετε τους συμφοιτητές σας και τον εαυτό σας!

Last Updated (Saturday, 17 October 2015 13:53)