Εξετάσεις

There are no translations available.

Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται συνήθως με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (15 - 35) αλλά και συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών με ερωτήσεις βραχείας ανάπτυξης ή ακόμα και μόνον με ερωτήσεις βραχείας ανάπτυξης.

Οι ερωτήσεις αφορούν το σύνολο της προβλεπόμενης («διδακτέας») ύλης και συνήθως προέρχονται από όλες τις θεματικές των διαλέξεων (και τις 19), ασχέτως του εάν έχουν διδαχθεί η συζητηθεί κατά τις παραδόσεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στην λεγόμενη «εξεταστέα ύλη» περιλαμβάνεται το σύνολο του βιβλίου που θα επιλέξετε (χωρίς βεβαίως τα προαιρετικά τους μέρη όπως υποσημειώσεις κλπ.).

Ο διδάσκων φροντίζει να υπάρχει τουλάχιστον μία ερώτηση από κάθε θεματική ενότητα στην περίπτωση που το σύστημα εξέτασης είναι οι πολλαπλές επιλογές.

Στην περίπτωση ερωτήσεων ανάπτυξης ή μεικτού συστήματος, προτιμώνται οι συνθετικές ερωτήσεις που συνδυάζουν γνώσεις από περισσότερα κεφάλαια και απαιτούν τη διατύπωση κάποιας κρίσης επί αυτών ή επιλέγεται τυχαία η πλήρης περιγραφή ή/και κριτική ανάπτυξη ενός θέματος από συγκεκριμένο ψυχολογικό σύστημα, θεωρία ή πλαίσιο

Σε όλες τις περιπτώσεις εξέτασης, οι περισσότερες ερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο:

 1. της απλής μάθησης («απομνημόνευσης») βασικών στοιχείων των παρουσιαζόμενων θεωριών, ορισμών των βασικών τους εννοιών, στόχων, μεθόδων κλπ.
 2. της κατανόησης των ψυχολογικών συστημάτων ή θεωρητικών πλαισίων,
 3. των σημαντικών σταθερών στην εξέλιξη των ιδεών της ψυχολογίας, των μεταμορφώσεων μέσα στο χρόνο, των ανατροπών, επινοήσεων και επαναστάσεων.
 4. της δυνατότητα δημιουργικής και κριτικής κατανόησης και αξιολόγησης των ιδεών που παρουσιάζονται από άποψη επιστημονική-ερευνητική αλλά και πρακτική-κοινωνική-ατομική.

Οι ερωτήσεις τύπου 2-4 (ερωτήσεις «κρίσεως») εξετάζουν αν πραγματικά έχει κατανοηθεί γιατί υπάρχει μία θεωρία-ένα σύστημα ή θεωρητικό πλαίσιο, πως προέκυψε, πως λειτουργεί και σε τι αποσκοπεί. Απαιτεί ιστορικο-φιλοσοφική σκέψη και μετα-θεωρητική ανάλυση στην οποία όμως βοηθούν αρκετά τα συγγράμματα που έχουν προταθεί. Σημαντικό είναι επίσης να αποδεικνύει ο φοιτητής φαίνεται πως έχει κατανοήσει τις αδρές συνέπειες που έχει ένα σύστημα για την επιστήμη, την έρευνα, την κοινωνία και το άτομο. Οι συγκρίσεις διαχρονικά, η διαπίστωση διαφορών αλλά και ομοιοτήτων (αλλαγή-συνέχεια), οι επισημάνσεις κοινών σημείων, τρόπου διαφοροποίησης και τρόπου συνέχειας βοηθούν ιδιαίτερα στην κατανόηση.

Η εξέταση διαρκεί 60’ - 90’ όταν πρόκειται για πολλαπλές επιλογές (ανάλογα με τον αριθμό τους) και δύο ώρες όταν πρόκειται για μεικτό σύστημα ή ερωτήσεις ανάπτυξης. Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η μέθοδος εξέτασης να παραμένει σταθερή στις εξεταστικές περιόδους ενός ακαδημαϊκού έτους, με εξαίρεση το μεικτό σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα.

 

Επισημάνσεις:

 1. Στην εξέταση μετέχουν μόνο όσοι έχουν δηλώσει στη γραμματεία το μάθημα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να καταχωριστεί ο βαθμός σας εάν δεν έχετε δηλώσει το μάθημα
 2. Δεν εφαρμόζεται αρνητική βαθμολογία.
 3. Όλες οι ερωτήσεις έχουν την αυτή βαθμολογική αξία.
 4. Σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος δεν γίνεται δεκτή βαθμολογική ρήτρα. Αν πιστεύετε ότι η επίδοσή σας την εξέτασή ήταν χαμηλή ή είχατε απλώς την πρόθεση να δείτε πως εξετάζετε το μάθημα παραδώστε λευκή κόλλα ή διαγράψτε τα γραφόμενά σας με ένα Χ!
 5. Δεν προβλέπονται γραπτές εργασίες για το μάθημα αυτό
 6. Δεν προβλέπεται προφορική εξέταση ή εξέταση εκτός της ημερομηνίας του προγράμματος παρά μόνο για την παρακάτω περίπτωση
 7. Προφορικά εξετάζονται μόνο ΑΜΕΑ συνήθως την ίδια ώρα με την προκαθορισμένη γραπτή εξέταση ή άλλη εντός της εξεταστικής περιόδου
 8. Δεν γίνεται προβαθμολόγηση για κανέναν λόγο.  Οι βαθμοί ανακοινώνονται για όλους στον ίδιο χρόνο
 9. Κατ’ αρχήν, προβιβάσιμη θεωρείται η επίδοση τουλάχιστον στο 50% + 1 επί του συνόλου των ερωτήσεων.


Η αντιγραφή είναι απαράδεκτο φαινόμενο, υποτιμητικό για διδάσκοντες και φοιτητές και ιδιαίτερα επιθετικό για όσους συμφοιτητές σας δοκιμάζουν έντιμα τις γνώσεις και τις δυνατότητές τους στις εξετάσεις ριψοκινδυνεύοντας, όπως είναι φυσικό, ακόμα και να αποτύχουν

 

 

Last Updated (Sunday, 29 March 2020 11:29)