Συστάσεις για τη μελέτη του μαθήματος

There are no translations available.

  1. Το σύνολο του ββλίου που θα επιλέξεται αποτελεί την εξεταστέα ύλη. Δείτε όμως τις παρακάτω οδηγίες για το πως θα επιλέξετε βιβλίο και πως μελετήσετε ευέλικτα και έξυπνα. Είδικότερα για το βιβλίο του Brennan (βλ. σημείο 2) είναι απαραίτητο να ειπωθεί ότι η μελέτη των υποσημειώσεων είναι απολύτως προαιρετική με εξαίρεση μία που πρέπει να μελετηθεί: την υποσημείωση 14 του Κεφαλαίου 2 στη σελ. 63 που αφορά την τριμερή διαίρεση της ψυχής κατά τον Πλάτωνα.
  2. Το βιβλίο του J. Brennan εξετάζει σε ικανό βάθος ανάλυσης την ιστορία των ψυχολογικών ιδεών φθάνοντας μέχρι τις πολύ πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της ψυχολογίας, τον λεγόμενο Νεολειτουργισμό (που δεν είναι παρά οι σύγχρονοί μας κλάδοι της Ψυχολογίας π.χ. η Αναπτυξιακή, Γνωστική,  Κοινωνική Ψυχολογία, η Ψυχολογίας της Προσωπικότητας κλπ.).  Είναι καταλληλότερο για την καλή κατανόηση του διδασκόμενου αντικειμένου, λόγω πληρότητάς του, της φιλοσοφικής-επιστημολογικής του ματιάς στην ιστορία και τα συστήματα της ψυχολογίας και της άριστης από διδακτική σκοπιά γλαφυρής και εποπτικής γραφής του.  Ο συγγραφέας κατορθώνει να εξηγεί γιατί, πως και προς τα πού εξελίσσονται ή απλώς μετασχηματίζονται οι ψυχολογικές ιδέες, με τρόπο συνοπτικό και ευκολονόητο για τον αναγνώστη και με σαφή στόχο να επιτύχει τη μεταδοτικότητα των λεγομένων του και την κατανόηση των αναπτυσσόμενων ιδεών.
  3. Το βιβλίο του B. Hergenhahn είναι μία πληρέστατη παρουσίαση των φάσεων του ιστορικού γίγνεσθαι της ψυχολογίας μέχρι τα νεότερα χρόνια.  Υπεισέρχεται σε πάρα πολλές χρήσιμες για τον μελετητή λεπτομέρειες, οι οποίες όμως καθιστούν το βιβλίο υπερβολικά εκτεταμένο και δύσχρηστο ενώ μάλλον τον απομακρύνουν από τον στόχο της γενικής κατανόησης της πορείας των ψυχολογικών ιδεών.  Επίσης, περισσότερο παρατάσσει παρά εξηγεί επιστημολογικά τα εξεταζόμενα συστήματα. Είναι όμως πολύ χρήσιμο για την αναλυτικότερη προσέγγιση σε επιμέρους θεματικές ενότητες ενώ αποτελεί πλούσια πηγή πληροφοριών (βιβλιογραφικών όσο και διαδυκτιακών)  και πολύτιμο βιβλίο αναφοράς.
  4. Το βιβλίο του M. Δαφέρμου επιχειρεί, σε εξαιρετικά καλογραμμένη γλώσσα και με υψηλό επιστημονικό ύφος την επιστημολογική, μεθοδολογική  διερεύνηση της διαδικασίας εμφάνισης και διαμόρφωσης της επιστημονικής γνώσης που εμπίπτει στον χώρο της ψυχολογίας. Η οπτική του συγγραφέα προσιδιάζει σε αυτήν του φιλόσοφου της ιστορίας των επιστημών.  Από τη σκοπιά αυτή εμβαθύνει σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα (ειδικότερα της αρχαίας περιόδου και της εποχής της ευρωπαϊκής φιλοσοφικής θεμελίωσης της ψυχολογίας) περισσότερο από τα άλλα δύο προτεινόμενα βιβλία και βοηθά ουσιαστικά στην συνθετική κατανόηση της πορείας της ψυχολογίας.  Ωστόσο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό στην ανάγνωση και μάλλον δεν διευκολύνει εκείνον αναζητά εισαγωγή στο θέμα επιθυμώντας να σχηματίσει γενική εποπτική και συνεκτική εικόνα.  Αποτελεί μειονέκτημα για τους στόχους του μαθήματος ότι δεν συζητά τις σχετικά πιο πρόσφατες εξελίξεις στην ιστορία της ψυχολογίας, εφόσον η πραγματεία φτάνει μέχρι και τα κινήματα του Αμερικανικού Δομισμού και Λειτουργισμού.  Δεν συζητείται επί παραδείγματι το κίνημα του Συμπεριφορισμού, της Τρίτης Δύναμης στην Ψυχολογία ούτε τα πιο πρόσφατα ρεύματα του Νεολειτουργισμού (ουσιαστικά, οι σύγχρονοι μας κλάδοι της Ψυχολογίας).
  5. Είναι σκόπιμο να οργανώσετε την μελέτη σας με βάση τις παραδόσεις που γίνονται στην τάξη από τις οποίες καλό είναι να κρατάτε σημειώσεις.  Είναι απολύτως βέβαιο ότι θα διευκολυνθείτε πολύ στη μελέτη σας και στην καλή προετοιμασία για τις εξετάσεις εάν παρακολουθείτε τις διαλέξεις του μαθήματος και εάν χρησιμοποιήσετε τις σημειώσεις σας σαν πυξίδα για να σας δείξει πώς να προσεγγίσετε το υποχρεωτικό ανάγνωσμα που θα επιλέξετε, δηλαδή πώς να μελετήσετε.  Συγκεκριμένα, η παρακολούθηση και οι σημειώσεις  θα σας βοηθήσουν να κρίνετε σε τι να δώσετε περισσότερη έμφαση, τι είναι δευτερεύον,  ποια λεπτομέρεια μπορεί να έχει σημασία, πως εξελίσσονται οι ιδέες κρατώντας τη συνέχειά τους, πως διαφοροποιούνται και ανατρέπονται, πως αντιπαρατίθενται και συντίθενται, πως αξιολογούνται και πως λειτουργούν στην επιστήμη και στη ζωή και τέλος ποια είναι τα πιο κρίσιμα σημεία όπου κανείς πρέπει να σταθεί και να σκεφτεί συνδυαστικά, συνθετικά και κριτικά.
  6. Είναι εντελώς άστοχο και αναποτελεσματικό να επιχειρήσει κανείς να συμμετάσχει στις εξετάσεις χωρίς να έχει μελετήσει ένα από τα τρία υποχρεωτικά αναγνώσματα. Οι προσωπικές σημειώσεις δεν επαρκούν για προβιβάσιμη και επιτυχή εξέταση.
  7. Παροτρύνεστε να αναζητήσετε στην υποστηρικτική βιβλιογραφία του μαθήματος οποιαδήποτε επικουρικά αναγνώσματα μπορούν να βοηθήσουν ώστε να οργανώσετε καλύτερα την μελέτη σας και να βελτιώσετε την επίδοσή σας.

Last Updated (Thursday, 19 February 2015 14:00)