Επιλέξιμα αναγνώσματα, η παρουσίαση του μαθήματος και υποχρεώσεις μελέτης

There are no translations available.

Τα παρακάτω επιλέξιμα αναγνώσματα διανέμονται από το πανεπιστήμιο και μπορείτε να επιλέξετε να λάβετε ένα από τα τρία. Τα τρία αυτά βιβλία αλλά και όλα σχεδόν τα βοηθητικά και υποστηρικτικά βιβλία υπάρχουν στη βιβλιοθήκη.  Υποχρέωσή σας είναι να μπορείτε να ανταποκριθείτε στις εξετάσεις της διδακτέας ύλης (που αναφέρεται στο "Διάγραμμα Διαλέξεων"). Ως προς αυτόν το στόχο, τα πρώτο βιβλίο σας καλύπτει απολύτως, το δεύτερο περιέχει πολύ περισσότερες πληροφορίες από ότι απαιτούνται ενώ το τρίτο καλύπτει μέρος μόνον των ιστορικών περιόδων που συζητούνται στο μάθημα.  Σκόπιμο είναι ωστόσο κατά την επιλογή βιβλίου να χρησιμοποιήσετε την κρίση σας (βλ. ιστοσελίδα "Συστάσεις για την μελέτη του μαθήματος").

  1. Brennan, J. F. (2009) (Επιμ. Π. Κορδούτης).  Ψυχολογία: Ιστορία και συστήματα. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.
  2. Hergenhahn, B. R. (2008) (Επιμ. Π. Καζολέα-Ταβουλάρη).  Εισαγωγή στην Ιστορία της Ψυχολογίας. Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη.
  3. Δαφέρμος Μ. (2010).  Το Ιστορικό Γίγνεσθαι της Ψυχολογίας.  Αθήνα: Gutenberg

Oι παραδόσεις του μαθήματος παρακολουθούν τη θεωρητική και επομένως διδακτική αντίληψη για τη διάρθρωση της ιστορίας και των συστημάτων της ψυχολογίας του J.F. Brennan.  Όμως, χωρίς να διασπάται η απαραίτητη διδακτικά συνοχή, αποφεύγεται η θεωρητική μονομέρεια με την παρουσίαση και άλλων σημαντικών θεωρήσεων για την ιστορία της ψυχολογίας

Η παρουσίαση του μαθήματος, δηλαδή η σειρά των διαφανειών από τις παραδόσεις, σε μορφή pdf, διατίθεται ακριβώς στο σημείο αυτό [κάντε κλίκ πάνω στη λέξη "αυτό" ή στην "παρουσίαση του μαθήματος" για κατέβασμα].  Προσοχή! Η μελέτη των διαφανειών μπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση του υλικού που πρέπει να αφομοιώσετε διαβάζοντας το βιβλιο π.χ. του Brennan, να σας διευκολύνει στην εποπτεία της ιστορικής πορείας ίσως και στην καλύτερη κατανόηση ορισμένων θεμάτων.  Όμως δεν εγγυάται από μόνη της, σε καμία περίπτωση, την απόδοσή σας στις εξετάσεις.  Οι διαφάνειες, ούτως ή άλλως είναι αφαιρετικές.  H μελέτη του βιβλίου σας είναι απολύτως απαραίτητη.

Η ποιότητα του pdf των διαφανειών που θα κατεβάσετε δεν είναι η καλύτερη δυνατή.  Δεν ενδείκνυται η εκτύπωση. Είναι προτιμότερο να διαβάσετε το pdf από την οθόνη σας, μεγεθύνοντας τις σελίδες (π.χ. με τη συνδυαστική χρήση των κουμπιών του πληκτρολογίου ctrl +).

Last Updated (Sunday, 29 March 2020 11:23)