Διάγραμμα διαλέξεων

There are no translations available.

Εισαγωγή

 1. Γιατί μας χρειάζεται σήμερα το παρελθόν της ψυχολογίας

Η ιστορική θεμελίωση της Ψυχολογίας

 1. Τα δώρα των αρχαίων ανατολικών πολιτισμών
 2. Η θεμελίωση της ψυχολογικής σκέψης στην Αρχαία Ελλάδα
 3. Από την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία έως τον Μεσαίωνα
 4. Η αφύπνιση του πνεύματος: τα Πανεπιστήμια, το κίνημα του Σχολαστικισμού, η μεγάλη Ιταλική Αναγέννηση, οι αντιεξουσιαστικές προκλήσεις της Μεταρρύθμισης και της Κοπερνίκειας επανάστασης
 5. Η έλευση της μοντέρνας επιστήμης
 6. Η Γαλλική παράδοση ως λίκνο της αισθησιαρχίας και του θετικισμού
 7. Η Βρετανική παράδοση ως λίκνο της παθητικής σύλληψης του νου
 8. Η Γερμανική παράδοση ως λίκνο της ενεργητικής σύλληψης του νου
 9. Τα ψυχολογικά μοντέλα σε αντιπαράθεση και σύγκριση
 10. Οι βάσεις της επιστημονικής Ψυχολογίας το 19ο αιώνα: Φυσιολογία, Ψυχοφυσική, Θεωρία της Εξέλιξης
 11. Η μοντέρνα Ψυχολογία: φυσική επιστήμη ή επιστήμη του ανθρώπου;

Συστήματα Ψυχολογίας στον εικοστό αιώνα

 1. Ο Αμερικανικός Λειτουργισμός
 2. Το Κίνημα της Ψυχολογία της Μορφής
 3. Η Ψυχανάλυση
 4. Ο Συμπεριφορισμός
 5. Το Κίνημα της Τρίτης Δύναμης στην Ψυχολογία
 6. Σύγχρονες τάσεις: Νεολειτουργισμός

Τα συστήματα της Ψυχολογίας και οι ψυχολογικές ιδέες υπό συνθετικό πρίσμα

 1. Τα συστήματα της Ψυχολογίας:  Σύνθεση
 2. Η προβληματική περί επιστήμης
 3. Συμπεράσματα και προοπτικές

To μάθημα αποτελείται από 13 τουλάχιστον διαλέξεις (με δομημένη συζήτηση) κάθε μία από τις οποίες διαρκεί περί τα 135'.

Last Updated (Sunday, 29 March 2020 11:26)