Εξετάσεις

There are no translations available.

Συνήθως γίνονται γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης της θεωρίας και των ερευνών αλλά και της δυνατότητας δημιουργικής και κριτικής χρήσης τους. Η εξέταση διαρκεί 45’ - 60’ και συνήθως περιλαμβάνει 10-20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
Έχει μεγάλη σημασία να διαβάζετε πολύ προσεκτικά και επαναληπτικά την εκφώνιση των οδηγιών της όλης εξέτασης, αλλά πολλές φορές και την εκφώνιση κάθε ερώτησης και τις επιλογές της που συνήθως είναι 4-6. Για να επιλέξετε τη σωστή απαντητική επιλογή χρησιμοποιήστε πρώτα από όλα τη γνώση σας για το θέμα αλλά και λογικές μεθόδους αποκλεισμού ή εγγύτητας προς το ζητούμενο, όπως η εις άτοπον αναγωγή, ο έλεγχος ομοιότητας ως προς την ουσία των λεγομένων μιας επιλογής με μία άλλη, ο έλεγχος ακρίβειας.  Ο τελευταίος έλεγχος ειδικά σημαίνει να εξετάζετε αν μία  επιλογή να περιγράφει ακτιβώς την απάντηση στο ζητούμενο, ούτε κάτι παραπάνω ούτε κάτι ελλιπές που την καθιστούν λανθασμένη. Επομένως, η πιο σημαντική σας ενέργεια στη διαδικασία της εξέτασης αυτής είναι η σύγκριση των επιλογών λεπτομεριακά και συστηματικά π.χ. μιά προς μία, μία προς όλες ή ανά ομάδες-αν διακρίνετε ότι ομαδοποιούνται με κάποιο τρόπο.

Εκτάκτως μπορεί να υιοθετηθεί τύπος γραπτής εξέτασης με απαντήσεις ανάπτυξης σε σύνθετες ερωτήσεις ("οι λεγόμενες ερωτήσεις κρίσεως") όπου σας ζητείται πάλι να χρησιμοποιήσετε τόσο τη μνήμη σας όσο και την ικανότητά σας να συνδυάζετε τις γνωσεις σας δημιουργικά και κριτικά σε απλά  ζητήματα κατανόησης των φαινομένων των διαροσωπικών σχέσεων ή εφαρμογών που τις αφορούν.

Επισημάνσεις:

  1. Στην εξέταση μετέχουν μόνο όσοι έχουν δηλώσει στη Γραμματεία το μάθημα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να καταχωριστεί ο βαθμός σας εάν δεν έχετε δηλώσει το μάθημα
  2. Δεν εφαρμόζεται αρνητική βαθμολογία.
  3. Όλες οι ερωτήσεις έχουν την αυτή βαθμολογική αξία.
  4. Σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος δεν γίνεται δεκτή βαθμολογική ρήτρα. Αν πιστεύετε ότι η επίδοσή σας την εξέτασή ήταν χαμηλή ή είχατε απλώς την πρόθεση να δείτε πως εξετάζετε το μάθημα παραδώστε λευκή κόλλα ή διαγράψτε τα γραφόμενά σας με ένα Χ!
  5. Δεν προβλέπονται γραπτές εργασίες για το μάθημα αυτό
  6. Δεν προβλέπεται προφορική εξέταση ή εξέταση εκτός της ημερομηνίας του προγράμματος παρά μόνο για την παρακάτω περίπτωση
  7. Προφορικά εξετάζονται μόνο ΑΜΕΑ συνήθως την ίδια ώρα με την προκαθορισμένη γραπτή εξέταση ή άλλη εντός της εξεταστικής περιόδου
  8. Δεν γίνεται προβαθμολόγιση για κανέναν λόγο.  Οι βαθμοί ανακοινώνονται για όλους στον ίδιο χρόνο
  9. Κατ’ αρχήν, προβιβάσιμη θεωρείται η επίδοση τουλάχιστον στο 50% + 1 επί του συνόλου των ερωτήσεων.

 

 


Η αντιγραφή είναι απαράδεκτο φαινόμενο, υποτιμητικό για διδάσκοντες και φοιτητές και ιδιαίτερα επιθετικό για όσους συμφοιτητές σας δοκιμάζουν έντιμα τις γνώσεις και τις δυνατότητές τους στις εξετάσεις ριψοκινδυνεύοντας, όπως είναι φυσικό, ακόμα και να αποτύχουν

Last Updated (Sunday, 14 April 2019 10:00)