Υποχρεωτικά αναγνώσματα

There are no translations available.

Τα αναγνώσματα του μαθήματος (1 και 2) μπορείτε να τα κατεβάσετε κάνοντας κλικ πάνω τους σε μορφή pdf για ανάγνωση.

  1. Η παρουσίαση (διαφάνειες) που χρησιμοποιείται κατά τις παραδόσεις του μαθήματος
  2. Kordoutis, P. (2004). Interpersonal Conflict. In Ch. Spielberger, Encyclopedia of Applied Psychology, Vol. 10, 397-411. San Diego, CA: Academic Press

Τα επόμενα τέσσερα κεφάλαια της Dwyer και του Potts μπορούν να κατέβουν από εδώ κάνοντας κλικ στις παρακάτω υπογραμμίσεις

Αποσπάσματα από το βιβλίο της D. Dwyer (2000).  Interpersonal Relationships.  Routledge.  London.

3. Dwyer, D. (2000). The maintenance and course of relationships. Στο D. Dwyer, Ιnterpersonal Relationships, σ. 61-68. London:  Routledge, Taylor & Francis.

4. Dwyer, D. (2000). The dissolution of relationships. Στο D. Dwyer, Interpersonal Relationships, σ. 69-81. London:  Routledge, Taylor & Francis.

5. Dwyer, D. (2000).  Health and happiness, pp. 91-100.  Interpersonal relationships. . Routledge. London: Taylor & Francis.

Τα επτά κεφάλαια που ακολουθούν βρίσκονται στο βιβλίο "Hendrick, C. & Hendrick, S. (2012). Στενές σχέσεις: θεμελιώδη ζητήματα της Ψυχολογίας των διαπροσωπικών σχέσεων.  Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο" το οποίο σας διανέμεται  δωρέαν εφόσον δηλώσετε το μάθημα και πληροίτε τις προϋποθέσεις.
7. Hendrick, C.  & Hendrick, S. (2012). Κεφάλαιο 19. Στενές Σχέσεις.  Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
8. Hendrick, C.  & Hendrick, S. (2012). Κεφάλαιο 20. Στενές Σχέσεις.  Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
9. Hendrick, C.  & Hendrick, S. (2012). Κεφάλαιο 21. Στενές Σχέσεις.  Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
10. Hendrick, C.  & Hendrick, S. (2012). Κεφάλαιο 23. Στενές Σχέσεις.  Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
11. Hendrick, C.  & Hendrick, S. (2012). Κεφάλαιο 24. Στενές Σχέσεις.  Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
12. Hendrick, C.  & Hendrick, S. (2012). Κεφάλαιο 25. Στενές Σχέσεις.  Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
13.  Hendrick, C.  & Hendrick, S. (2012). Κεφάλαιο 26. Στενές Σχέσεις.  Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Σημαντικές επισημάνσεις:

  • Τα υποχρεωτικά αναγνώσματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με συστηματικό μεν αλλά και ευέλικτο, επιλεκτικό τρόπο κατά τη μελέτη, εφόσον π.χ. υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις ή στο ίδιο άρθρο απαντώνται και ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο του μαθήματος ή εμπίπτουν επικουρικά.
  • Υπενθυμίζεται ότι η φωτοτυπική αναπαραγωγή αποσπασμάτων από τα αναγνώσματα όπως και το κατέβασμα κειμένων από τον ιστότοπο θα πρέπει να γίνεται σε περιορισμένη έκταση και μόνο για προσωπική σας χρήση.

Last Updated (Sunday, 29 March 2020 11:47)