Διαγραμμα διαλέξεων

There are no translations available.

Ενότητα 1η: Η δημιουργία της στενής διαπροσωπικής σχέσης. Εγκέφαλος και σχέσεις. Διαπροσωπική έλξη. Τι την προξενεί; Η πορεία και διατήρηση της σχέσης

Βιβλιογραφία:

Dwyer, D. (2000). Factors determining relationship formation.  Theories of interpersonal attraction, pp. 29-60. Interpersonal relationships. Routledge. London: Taylor & Francis.

Potts, G. Your brain on love. Three stages of euphoria.

Οι διαφάνειες του μαθήματος στον ιστότοπο του διδάσκοντος

Ενότητα 2η: Θεωρίες φίλτρων και σταδίων (κατά Kercκhoff & Davis, Μurnstein)

Βιβλιογραφία:
Dwyer, D. (2000). The maintainance and course of relationships, p. 61-68. Interpersonal relationships. Routledge. London: Taylor & Francis.

Οι διαφάνειες του μαθήματος στον ιστότοπο του διδάσκοντος

Ενότητα 3η: Θεωρίες φίλτρων και σταδίων (κατά Levinger)

Βιβλιογραφία:

Dwyer, D. (2000). The maintainance and course of relationships, p. 61-68. Interpersonal relationships. Routledge. London: Taylor & Francis.

Οι διαφάνειες του μαθήματος στον ιστότοπο του διδάσκοντος

 

Ενότητα 4η: Στρατηγικές διατήρησης των σχέσεων και συνήθεις συμπεριφορές

Βιβλιογραφία: 
Hendrick, C.  & Hendrick, S. (2012). Κεφάλαιο 21. Στενές σχέσεις.  Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Ενότητα 5η: Εξωδυαδικές σχέσεις και ζήλεια

Βιβλιογραφία:
Hendrick, C.  & Hendrick, S. (2012). Κεφάλαιο 23. Στενές σχέσεις.  Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Ενότητα 6η: Οι αντιδράσεις προς την μη ικανοποιητική σχέση. Συγκρούσεις και διάλυση της σχέσης

Βιβλιογραφία: 

Hendrick, C.  & Hendrick, S. (2012). Κεφάλαιο 19. Στενές σχέσεις.  Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Οι διαφάνειες του μαθήματος στον ιστότοπο του διδάσκοντος

 

 

Ενότητα 7η:  Οι συγκρούσεις στις σχέσεις. Αρνητικές και θετικές πλευρές

Βιβλιογραφία:

Kordoutis, P. (2004). Interpersonal Conflict. In Ch. Spielberger, Encyclopedia of Applied Psychology, Vol. 10, 397-411. San Diego, CA: Academic Press.

Οι διαφάνειες του μαθήματος στον ιστότοπο του διδάσκοντος

 

 

Ενότητα 8η:  Αποδόσεις αιτίου για τις συγκρούσεις

Βιβλιογραφία:

Hendrick, C.  & Hendrick, S. (2012). Κεφάλαιο 19. Στενές σχέσεις.  Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.  
Οι διαφάνειες του μαθήματος στον ιστότοπο του διδάσκοντος

 

Ενότητα 9η:  Οι φάσεις διάλυσης της σχέσης κατά Duck

Βιβλιογραφία:

Hendrick, C.  & Hendrick, S. (2012). Κεφάλαιο 19. Στενές σχέσεις.  Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Dwyer, D. (2000). The dissolution of relationships, p. 69-82. Interpersonal relationships. Routledge. London: Taylor & Francis.

Οι διαφάνειες του μαθήματος στον ιστότοπο του διδάσκοντος

Ενότητα 10η:  Η βία στις σχέσεις.

Βιβλιογραφία:
Hendrick, C.  & Hendrick, S. (2012). Κεφάλαιο 24. Στενές σχέσεις.  Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Ενότητα 11η:  Επιδράσεις στην σωματική, ψυχική υγεία και ευτυχία

Βιβλιογραφία:
Dwyer, D. (2000).  Health and happiness, pp. 91-100.  Interpersonal relationships. . Routledge. London: Taylor & Francis.
Στις σημειώσεις στον Πάνδημο και στον ιστότοπο του διδάσκοντος

Ενότητα 12η:  Κατάθλιψη στις στενές σχέσεις

Βιβλιογραφία:
Hendrick, C.  & Hendrick, S. (2012). Κεφάλαιο 25. Στενές σχέσεις.  Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Ενότητα 13η:  Απώλεια και πένθος στη στενή διαπροσωπική σχέση

Βιβλιογραφία:
Hendrick, C.  & Hendrick, S. (2012). Κεφάλαιο 26. Στενές σχέσεις.  Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Το μάθημα αποτελείται από 13 τουλάχιστον μαθήματα διάρκειας περίπου 135'.

Last Updated (Sunday, 29 March 2020 11:45)