Στοιχεία μαθήματος

There are no translations available.

Κατηγορία, κωδικός, μονάδες
Επιλογής.  6242. 3 ΔΜ, 4 ECTS
Τύπος μαθήματος
Διαλέξεις με δομημένη συζήτηση - εξ αποστάσεως λόγω ειδικών συνθηκών
Εξάμηνο
Εαρινό 2019-20
Διδάσκων
Π.Σ. Κορδούτης
Ώρες διδασκαλίας
Πέμπτη 15:00 - 18:00
Αίθουσα διδασκαλίας
Γ1 - εξ αποστάσεως λόγω ειδικών συνθηκών με skype business από link που θα βρείτε στο open e-class του μαθήματος στον Παντειακό ιστότοπο.
Γραφείο
Ε3
Ώρες συνεργασίας
Τρίτη 15:00 - 17:00 - μόνο με mail
Επικοινωνία
ηλ.-ταχ. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Συστάσεις για την καλύτερη παρακολούθηση
α) Η προηγούμενη παρακολούθηση του μαθήματος Ψυχολογία διαπροσωπικών σχέσεων Ι βοηθά γιατί πολές έννοιες θεωρούνται γνωτές από το μάθημα εκείνο ή γίνονται αναφορές σε αυτές ή αναπτύσσονται προεκτάσεις τους.  Ωστόσο, δεν αποτελεί προαπαιτούμενο. 
β) Η προηγούμενη παρακολούθηση των βασικών μαθημάτων Κοινωνικής Ψυχολογίας μπορεί να φανεί βοηθητική,
γ) Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο κατανόησης (ανάγνωσης) αφού μέρος της υποστηρικτικής βιβλιογραφίας του μαθήματος και ένα μέρος των υποχρεωτικών αναγνωσμάτων είναι στην αγγλική γλώσσα και
γ) εξ αιτίας του πνεύματος του μαθήματος και την νοοτροπίας των εξετάσεων που απαιτούν δημιουργική και κριτική σκέψη (εκτός από απλή απομνημόνευση), η παρακολούθηση των παραδόσεων του μαθήματος κρίνεται ότι μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου αλλά και σε καλύτερη επίδοση στις εξετάσεις

Last Updated (Sunday, 29 March 2020 11:44)