Υποχρεωτικά αναγνώσματα και οδηγίες μελέτης

There are no translations available.

Τα αναγνώσματα του μαθήματος είναι 18 από αυτά τα 1- 11 μπορείτε να τα κατεβάσετε κάνοντας κλικ πάνω τους σε μορφή pdf για ανάγνωση.

  1. Η παρουσίαση του κύριου και συμπληρωματικού μέρους των διαφανειών που προβάλλονται κατά τις παραδόσεις μέσα στο μάθημα. Θα παρατηρήσετε ότι στις διαφάνειες δίνετε μεγαλύετρη έκταση στην Κοινωιοσεξουαλικότητα από ότι δόθηκε στο μάθημα. Ο λόγος είνα ότι δεν αναπτύσεται το θέμα αυτό επαρκώς σε άλλα σημεία των αναγνωσμάτων σας. Φυσικά αγνοείτε τις πληροφορίες που υπάρχουν στις πρώτες διαφάνειες για τις ώρες γραφείου κλπ. γιοατί είνα παλαιότερες και επικαιρικές (ιχύουν αυτές του ιστότοπου και της γραμματείας).
  2. Το μικρό εισαγωγικό, δημοσιογραφικού χαρακτήρα άρθρο «Κοινωνικές αλλαγές υπονομεύουν τον γάμο» της Ιστορικού και Ειδικού στις Οικογενειακές Σπουδές Stephanie Coontz
  3. Το κείμενο «Τα συστατικά στοιχεία του έρωτα κατά την Τριγωνική Περί Έρωτος Θεωρία του Sternberg»
  4. Το άρθρο  "Κορδούτης, Π., & Μάνεση, Ζ. (2012).  Συστατικά του έρωτα, διάρκεια και σεξουαλικές συνευρέσεις στις ανεπίσημες ερωτικές σχέσεις. Ψυχολογία. 19(1), 103-124."
  5. Το απόσπασμα «Kinds of Love» από το κλασσικό άρθρο του Sternberg, R. J. (1986) «Α Triangular Theory of Love”, Psychological Review, 93, 119-135. Στην αγγλική. Οι φοιτητές προτρέπονται να αναζητήσουν το πλήρες άρθρο χωρίς να αποτελεί υποχρεωτικό ανάγνωσμα στο σύνολό του. Το απόσπασμα ωστόσο πρέπει να μελετηθεί.
  6. To κείμενο «Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα». των Α. Θεμελή και Π. Κορδούτη
  7. Η πειραματική εργασία για την επίδραση της ισοτιμίας και συναισθηματική επικοινωνία των συντρόφων της ερωτικής σχέσης του Π. Κορδούτη
  8. Δύο μικρά κείμενα του Α. Κατσουρού για την Βιοεξελικτική και Γνωστική Κοινωνική προσέγγιση, στο ερωτικώς σχετίζεσθαι και τις διαφορές των φύλων, το κείμενο 1 και το κείμενο 2 αντίστοιχα.

Τα ακόλουθα τρία κείμενα υπάρχουν στο βιβλίο που διανέμεται δωρεάν των Π. Κορδούτη και Β. Παυλόπουλου (2006). Πεδία έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία: Πολιτισμός, μετανάστευση, οργανισμοί, υγεία-πρόληψη, στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Εκδόσεις Διάδραση. Αθήνα. Επειδή όμως συxνά υπάρχουν δυσκολίες στη δωrεάν διανομή του βιβλίου (ανεπάρκεια αντιτύπων) δίνεται η δυνατότητα να κατεβάσετε τα κείμενα αυτά σε μορφή pdf από εδώ:

9. Το εισαγωγικό κείμενο «Το πεδίο των στενών διαπροσωπικών σχέσεων» του Π. Κορδούτη

Τα παρακάτω κείμενα 12 - 18, δεν είναι προσβάσιμα μέσω διαδικτύου, πρέπει είτε να τα αναζητήσετε στη βιβλιοθήκη στην πρωτότυπη αγγλική γλώσσα ή να τα μελετήσετε στην ελληνική τους μετάφραση και σε επιστημονική επιμέλεια Π. Κορδούτη στο βιβλίο των Hendrick, C. & Hendrick, S. (2012). "Στενές Σχέσεις: Θεμελιώδη Ζητήματα της Ψυχολογίας των Διαπροσωπικών Σχέσεων" των εκδόσεων Πεδίο που διατίθεται σε όσους έχουν δηλώσει το μάθημα δωρεάν. Το βιβλίο υπάρχει στην αγορά για όσους δεν έχουν δικαίωμα δωρεάν παραλαβής. Προκειται για ανασκοπήσεις κλασσικών ερευνών και θεωριών που σε μεγάλο βαθμό ακόμη κι  αν έχουν ξεπεραστεί από νεότερη έρευνα θεμελιώνουν πλα΄σια, ερωτήματα και τρόπους σκέψεις. Οι πλείστες δε θεωρίες που αναφέρονται είνα ακόμη εν ενεργεία [το κείμενο αυτό γραφετε το 2017]

12. Guerrero L. (2012). Το συναίσθημα στις στενές σχέσεις. Στο Cl. Hendrick & S. Hendrick(Επιμ., μτφρ.-επιμ. Ελλ. έκδοσης Π. Κορδούτης), Στενές Σχέσεις: Θεμελιώδη Ζητήματα της Ψυχολογίας των Διαπροσωπικών Σχέσεων. Αθήνα. Εκδ. Πεδίο. Σελ. 229-243.

13. Feeny, J., Noller, P. & Roberts, N. (2012). Σύναψη δεσμού και στενές σχέσεις.  Cl. Hendrick & S. Hendrick (Επιμ., μτφρ.-επιμ. Ελλ. έκδοσης Π. Κορδούτης), Στενές Σχέσεις: Θεμελιώδη Ζητήματα της Ψυχολογίας των Διαπροσωπικών Σχέσεων. Αθήνα. Εκδ. Πεδίο. Σελ. 244-263.

14. Hendrick, S. & Hendrick, C. (2012). Ερωτική Αγάπη. Cl. Hendrick & S. Hendrick (Επιμ., μτφρ.-επιμ. Ελλ. έκδοσης Π. Κορδούτης), Στενές Σχέσεις: Θεμελιώδη Ζητήματα της Ψυχολογίας των Διαπροσωπικών Σχέσεων. Αθήνα. Εκδ. Πεδίο. Σελ. 264-278.

15. Sprecher, S., Regan, P. (2012). Η σεξουαλικότητα στο πλαίσιο της σχέσης. Cl. Hendrick & S. Hendrick (Επιμ.,μτφρ.-επιμ. Ελλ. έκδοσης Π. Κορδούτης), Στενές Σχέσεις: Θεμελιώδη Ζητήματα της Ψυχολογίας των Διαπροσωπικών Σχέσεων. Αθήνα. Εκδ. Πεδίο. Σελ. 279-292.

16. Prager, K. (2012). Η εγγύτητα στις προσωπικές σχέσεις. Στο Cl. Hendrick & S. Hendrick(Επιμ., μτφρ.-επιμ. Ελλ. έκδοσης Π. Κορδούτης), Στενές Σχέσεις: Θεμελιώδη Ζητήματα της Ψυχολογίας των Διαπροσωπικών Σχέσεων.  Αθήνα.  Εκδ. Πεδίο. Σελ. 293- 309.

17. Burleson, B., Metts, S. Kirch, M. (2012). Η επικοινωνία στις στενές σχέσεις. Στο Cl. Hendrick & S. Hendrick (Eπιμ., μτφρ.-επιμ. Ελλ. έκδοσης Π. Κορδούτης), Στενές Σχέσεις: Θεμελιώδη Ζητήματα της Ψυχολογίας των Διαπροσωπικών Σχέσεων.  Αθήνα. Εκδ. Πεδίο. Σελ. 310- 325.

18. Wood, J. (2012). Φύλο και προσωπικές σχέσεις. Στο Cl. Hendrick & S. Hendrick (Eπιμ., μτφρ.-επιμ. Ελλ. έκδοσης Π. Κορδούτης), Στενές Σχέσεις: Θεμελιώδη Ζητήματα της Ψυχολογίας των Διαπροσωπικών Σχέσεων.  Αθήνα. Εκδ. Πεδίο. Σελ. 369- 386.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 8 + 1 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Οργανώστε πρώτα το υλικό που πρέπει να μελήσετε με τη βοήθεια των διαφανειών που παρουσιάζονται στο μάθημα (κύριες και συμπληρωματικές). Τούτο σημαίνει ότι αφού πρώτα μελετήσετε τις διαφάνειες, κατόπιν θα πρέπει να εντοπίσετε ποιά από τα άλλα αναγνώσματα αντιστοιχούν σε ποιές από τις θεματικές που παρουσιάζονται εκεί.  Ορισμένα αναγνώσματα, περιέχουν πληροφορίες δεν συζητούνται στις διαφάνειες και σε αυτά θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη και ξεχωριστή προσοχή μελετώντας τα ανεξάρτητα.  Η διαδικασία της οργάνωσης θα σας βοηθήσει να κερδίσετε χρόνο και να ξέρετε από πριν πόση προσπάθεια χρειάζεται να καταβάλετε και σε ποιά αναγνώματα περισσότερη! Επισης, ο χειρισμός της προετοιμασίας που κάνετε βοηθά μεταγνωστικά να ετοιμαστείτε νοητικά για να συγκρατίσετε στη μνήμη σας τις πληροφορίες που θα διαβάσετε!

2. Στα αναγνώσματα που έχουν ερευνητικό χαρακτήρα (δηαδή έχουν τη δομή ΕΙσαγωγή-Μέθοδος-Αποτελέσματα-Συζήτηση), σας ενδιαφέρει αν διαβάσετε την Εισαγωγή και τη Συζήτηση. Κατά κανόνα, για τους σκοπούς του μαθήματος και της εξέτασης, δεν σας αφορούν τα Αποτελέσματα (άλλωστε συζητούνται με εύληπτιο τρόπο στη Συζήτηση) και οι Μέθοδος.

3.  θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν πολλές αλληλοεπικαλύψεις στα αναγνώσματα ως προς τα θέματα που αναπτύσσουν, δηλαδή το ίδιο θέμα το πραγματευονται διαφορετικά άθρρα ή κεφάλαια με διαφορετικό τρόιπο.  Προσοχή εκεί θα πρέπει να δώσετε σε ότι διαφορετικό γύρω από το θέμα αναπτύσσεται σε κάθε κείμενο.

4.  Επ' ουδενί μην περιοριστείτε στη μελέτη των διαφανειών! Είνα αφαιρετικές και ελειπτικές, όπως πρέπει να είνα οι διαφάνειες σε ένα μάθημα εφόσον συμπληρώνονται από τον προφορικό λόγο κατά τη διάκρεια της παράδοσης.

5. Τα αναγνώσμτα 12-18 περιέχουν μεν κάποια ζητήματα που συζητούνται και στα άλλα αναγνώμστα, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν σημαντικές πληροφορίες που δεν θα βρείτε στο υπόλοιπο υλικό!

6. Κατά τη μελέτη σας δώστε ιδιάιτερη προσοχή σε ορισμούς, ομοιότητες και διαφορές φαινομένων, συγκρίσεις, δομημένες έννοιες (κατατάξεις, πίνακες συνδυσαμών και διαφοροποιήσεων, παράγοντες και συνιστώσες), στάδια και φάσεις,  αιτιακές σχέσεις και συσχετίσεις, αιτίες και συνέπειες,

7. Είναι σημαντικό να σκέφτεστε λίγο παραπάνω τα παραδείγματα που δίνονται σε κάθε περίπτωση και τις εφαρμογές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις της καθημερινής ζωής. Εάν δεν δινεται παράδειγμα στα αναγνώσματα σκεφτείτε εσείς!

8. Αφού έχετε διαβάσει ένα ανάγνωσμα, σταθείτε λίγο και σκεφτείτε το. Αναλογιστείτε τι σημαντικό έλεγε, με τι άλλο που ξέρατε από πριν συνδέεται, με τι άλλο από όσα διαβάσατε, προγραμματίζετε να διαβάσετε ή ακούσατε συνδέεται, σε τι αποσκοπούσε το ανάγνωσμα, που μπορεί να χρησιμεύει, σε ποιά ζητήματα των σχέσεων δίνει απαντήσεις, τι μπορεί να λέει για εσάς τους ίδιους και την προσωπικής σας ζωή και τέλος με ποιόν τρόπο θα μπορούσατε να ερωτηθείτε για τα περιεχόμενα αυτού που διαβάσετε.  Εάν κάνετε αυτά το τελευταία (που όπως ξέρετε ονομάζονται μεταγνωστικές διεργασίες) θα έχετε πραγματικά μελετήσει!

9.  Καλή τύχη και κυρίως, καλή προετοιμασία και συγκέντρωση!

 

 

 

 

 

Last Updated (Thursday, 09 January 2020 11:35)