Διάγραμμα διαλέξεων

There are no translations available.

Εισαγωγή

 1. Οι στενές διαπροσωπικές σχέσεις: ποιες είναι, πως τις αντιλαμβανόμαστε, γιατί τις μελετάμε;
 2. Κοινωνιοψυχολογική ιστορία της στενής διαπροσωπικής σχέσης και του έρωτα

Φαινομενολογία του έρωτα και της ερωτικής σχέσης

 1. Τύποι ή είδη έρωτα και τύποι ή είδη σχέσεων: επιστημονικές θεωρίες
 2. Τύποι ή είδη έρωτα και τύποι ή είδη σχέσεων: απλολαϊκές θεωρίες (κατά την παράδοση αναπτύσσονται μετά την ενότητα Γ αλλά νοηματικά ανήκουν εδώ)

Θεωρίες γνωστικο-θυμικών διεργασιών και κοινωνικών διαδικασιών στο ερωτικώς σχετίζεσθαι

 1. Η μεγαθεωρία του Δεσμού
 2. Η θεωρία περί τριών ανεξάρτητων σχεσιακών συστημάτων της Helen Fisher
 3. Οι σχεσιακές προσωπικότητες της Helen Fisher
 4. H Κοινωνιοσεξουαλικότητα
 5. Μία θεωρία Κοινωνικής Ανταλλαγής: η θεωρία της Ισοτιμίας

Άλλες προσεγγίσεις στο ερωτικώς σχετίζεσθαι

 1. Η μεγαθεωρία της Εξέλιξης
 2. Η θεωρία της Ερωτικής Πλαστικότητας
 3. Γνωστικές δομές, απλολαϊκές θεωρίες και πρότυπα
 4. Ο έρωτας σαν ιστορία του Sternberg

To μάθημα αποτελείται από τουλάχιστον 13 τουλάχιστον διαλέξεις κάθε μία από τις οποίες διαρκεί περί τα 135' .

 

Last Updated (Sunday, 28 October 2018 09:41)