Στοιχεία Μαθήματος

There are no translations available.

Κατηγορία, κωδικός, μονάδες
Επιλογής. 6225, 3 ΔΜ, 4 ECTS
Τύπος μαθήματος
Διαλέξεις με δομημένο διάλογο
Εξάμηνο
Χειμερινό 2018-2019
Διδάσκων
Π.Σ. Κορδούτης
Ώρες διδασκαλίας
Πέμπτη 15:00 - 18:00
Αίθουσα διδασκαλίας
Γ1, Νέο Κτήριο
Γραφείο                    E3

Ώρες συνεργασίας
Πέμπτη 10:00 - 12:00
Επικοινωνία
ηλ.-ταχ. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Συστάσεις για την καλύτερη παρακολούθηση
α) Η προηγούμενη παρακολούθηση των βασικών μαθημάτων Κοινωνικής Ψυχολογίας μπορεί να φανεί βοηθητική,
β) Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο κατανόησης (ανάγνωσης) δεδομένου ότι μέρος της υποστηρικτικής βιβλιογραφίας του μαθήματος και ένα μέρος των υποχρεωτικών αναγνωσμάτων είναι στην αγγλική γλώσσα και
γ) εξ αιτίας του πνεύματος του μαθήματος και την νοοτροπίας των εξετάσεων που απαιτούν δημιουργική και κριτική σκέψη (εκτός από απλή απομνημόνευση), η παρακολούθηση των παραδόσεων του μαθήματος κρίνεται ότι μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου αλλά και σε καλύτερη επίδοση στις εξετάσεις

Last Updated (Thursday, 09 January 2020 11:32)