Έκτακτη ανακοίνωση

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2017-2018

Ο κος Κορδούτης θα δεχτεί υποψήφιες/ους για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στο γραφείο του (Ε3) τις εξής ημέρες και ώρα:

Δευτέρα 25/9 στις 17:00 και Τρίτη 26/9 στις 17:00

Διευκρινίζεται ότι οι συναντήσεις αυτές δεν προδικάζουν οριστικοποίηση της συνεργασίας μας, η οποία, εάν συμφωνηθεί, θα ανακοινωθεί μετά τις συναντήσεις

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

18/9/2017, Ψυχολογία Διαπροσωπικών Σχέσεων ΙΙ (6242), 08:00 - 10:00, Αμφ. 2

18/9/2017, Πρακτικές Ασκήσεις Στατιστικής (6079), 12:00 - 14:00,  Αιθ. Β3

26/9/2017, Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων Ι (6225), 08:00 - 10:00, Αμφ. 108

26/9/2017, Ιστορία και Συστήματα της Ψυχολογίας (6287), 10:00 - 12:00, Αμφ. 108